Smokkesnor – strikkeoppskrift

Oppskriftene på disse flotte smokkesnorene er laget av Henriette Lie, som er designeren bak Rillerundt. Hun har laget to ulike alternativer, en med riller, og en med hullmønster.

Sikkerhet:

På grunn av kvelningsfare er det svært viktig at smokkesnoren ikke er for lang. Den skal være maks 22 cm målt uten clips. Husk derfor å måle smokkesnoren underveis. Les mer om sikkerhet her.

Du trenger:

Mål: 19 cm (målt uten clips)

Strikkefasthet: 21 m per 10 cm

Beskrivelser:

  • R = rett maske
  • Omg = omgang
  • Merk = sett et merke mellom to masker
  • Rillestrikk = rette masker på retten og vrangen
  • Glattstrikk = rette m på retten, vrange m på vrangen
  • Kast = tråd rundt høyre pinne
  • 2 smn = strikk 2 masker sammen
  • V = vridd, masken strikkes ved å ta strikkepinnen inn fra baksiden 
  • M = maske
  • ** = gjenta 

Smokkesnor med riller

Hekle 7 fm rundt clipsen. 

(Kantmaske; for å oppnå en fin kant på snoren anbefales det å ta første m på hver pinne løst av, uten å strikke den).

Hent opp 7 m. Snoren strikkes frem og tilbake i rillestrikk og rett m. Strikk 1 pinne. Strikk de neste 2 omg slik:

1. pinne (vrangsiden): 3r, 1vr, 3r

2. pinne (rettsiden): 3r, ta neste m løst av, 3r

Gjenta disse pinnene gjennom hele arbeidet til det måler maks 22 cm inkl smokkesnorring eller løkke (uten clips).

På neste omg feller du av og syr enden rundt smokkesnorringen. Ønsker du løkke (til smokker med hank), hekler du denne i enden med luftmasker til ønsket lengde.

Smokkesnor med hullmønster

Hekle 7 fm rundt clipsen. Hent opp 14 m (7m på hver side). Nå skal du strikke rundt i glattstrikk. Strikk 2 omg. Nå skal du begynne på hullmønster:

1. og 5. omg; strikk 10r, kast, ta 1 m r løst av, strikk 1m, ta den løse m over m du strikket, strikk 2 r ut omg

2. og 4. omg: glattstrikk over alle maskene

3. omg: strikk 9r, kast, ta 1 m r løst av, 2smn, ta den løse m over de du strikket smn, kast, strikk 2 r ut omg

6. omg: 4 omg glattstrikk

Gjenta disse omg til arbeidet måler max 22 cm inkl smokkesnorring eller løkke (uten clips).

På neste omg feller du av og syr enden rundt smokkesnorringen. Ønsker du løkke (til smokker med hank), hekler du denne i enden med luftmasker til ønsket lengde.

Del arbeidet ditt på Instagram! Tagg @minlillehobby og @Rillerundt, med hashtaggene #minlillehobby #Rillerundtdesign og #Rillerundt