Sikkerhetskurs

Sett av en times tid til læring – våre sikkerhetskurs gir deg alt du trenger å vite for lage smokkesnorer som er trygge og lovlige, forklart på en måte som du forstår.

Vår egen sikkerhetsekspert Vanja har dypdykket inn i verdenen av lover og regler for å skape trygge produkter. I Norge har vi en rekke forskrifter og krav som skal imøtekommes. Informasjonsmengden fra lovverket er omfattende, men veldig viktig. Derfor har Vanja samlet sammen trådene for å kunne gi deg oversikten og forståelsen du trenger for å produsere trygt.

Smokkesnorer

Dette kurset fokuserer på perlede smokkesnorer men vil også gjelde andre typer, for eksempel heklede smokkesnorer. Kurset foregår live og online. Vanja deler lyd, video og en presentasjon. Deltakerne kan selv bestemme om de ønsker å være helt usynlige, eller om du ønsker å ha sin lyd eller video på å si hei, du kan spørre om alt du lurer på underveis. Plattformen som benyttes er Google meet som fungerer på PC (Windows, Apple, Linux) og mobil/nettbrett (Apple, Android). Biteleker og vognleker dekkes av andre kurs – dette kurset er for smokkesnorer. Denne inndelingen er foretatt ettersom informasjonsmengden er stor og intrikat mot spesifikke produkter. Smokkesnorer reguleres i Norge ikke av en egen forsikrift, men dekkes av den generelle produktkontrolloven, som krever at alle produkter skal være trygge i bruk. For at smokkesnorer skal være trygge i bruk, må de imøtekomme en rekke krav, som beskrives i den europeiske standarden for smokkesnorer EN 12586. Denne kan du kjøpe hos Standard Norge her, men den er tung å lese og forstå.

Målet med kurset er oppsummere standarden på en lettfattelig og praktisk måte slik at du vet hvordan du skal gå frem for å lage trygge og lovlige smokkesnorer.

Biteleker

Dette kurset fokuserer på biteleker. Kurset foregår live og online. Vanja deler lyd, video og en presentasjon. Deltakerne kan selv bestemme om de ønsker å være helt usynlige, eller om du ønsker å ha sin lyd eller video på å si hei. Du kan spørre om alt du lurer på underveis. Plattformen som benyttes er Google meet som fungerer på PC (Windows, Apple, Linux) og mobil/nettbrett (Apple, Android). Smokkesnorer og vognleker dekkes av andre kurs – dette kurset er for biteleker. Denne inndelingen er foretatt ettersom informasjonsmengden er stor og intrikat mot spesifikke produkter. Kurset er basert primært på leketøyforskriften og den tilhørende standarden EN 71. For at biteleker skal være trygge i bruk, må de imøtekomme en rekke krav, som beskrives i den europeiske standarden for biteleker EN 71. Denne kan du kjøpe hos Standard Norge her, men den er tung å lese og forstå.

Målet med kurset er oppsummere standarden på en lettfattelig og praktisk måte slik at du vet hvordan du skal gå frem for å lage trygge og lovlige biteleker.