Sikkerhet

Hos Min Lille Hobby er vi ledende på sikkerhet i Norge. Vi har testet en rekke ulike smokkesnorer og biteleker fysisk og mekanisk på et akkreditert laboratorium. På bakgrunn av dette har vi delt inn vårt perlesortiment i ulike grupper, avhengig av hva de passer til (smokkesnorer, biteleker, vognlenker, ammesmykker og annet). Hvis du er interessert i å lære mer om dette så tilbyr vi online sikkerhetskurs i samarbeid med vår egen sikkerhetsekspert, Vanja. Husk at dersom du selv selger produkter på hobbybasis, er det ditt ansvar å sørge for at lovverket overholdes. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette. For deg som forbruker er det trygghet i å vite at sikkerheten er prioritert hos oss. 

Min Lille Hobby har en Facebookside under navnet “Min Lille Hobby – kundegruppe” dette er et åpent forum for alle med spørsmål og svar rundt våre produkter og sikkerhet knyttet til disse. Her er også vår sikkerhetsekspert tilgjengelig, og vi aspirerer til å hjelpe deg med alt du måtte lure på. 

Til hobbyprodusenten – Hvilke lovverk regulerer leketøy og smokkesnorer?

I Norge har vi en rekke lover og regler som skal overholdes når man selger produkter til barn. Under kan du lese om hva noe av dette innebærer, samt finne nyttige lenker til videre lesestoff. Produktkontrolloven er det overordnede lovverket i Norge for å sikre at produkter er sikre og ikke medfører helseskade. Loven finner du her. Smokkesnorer reguleres av produktkontrolloven og må være trygge for barn å bruke. Det finnes en egen standard med sikkerhetskrav til smokkesnorer EN 12586, denne finner du her. Barn er en sårbar forbrukergruppe, og leketøy er særskilt regulert gjennom leketøyforskriften. Leketøy defineres av Norges lovverk som “produkter som, utelukkende eller delvis, er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek”. Produkter som klassifiseres som leketøy må oppfylle kravene i leketøyforskriften og dessuten relevante EN71-standarder. Dette må kunne dokumenteres. Biteringer, rangler, vognlenker, babygym og smokkesnorer, nøkkelringer og annet med “lekeverdi” er regnet som leketøy. Akkurat når produkter som smokkesnorer og nøkkelringer klassifiseres som leketøy vurderes i hvert enkelt tilfelle. Merk at det stilles krav til sporbarhet, merking og teknisk dokumentasjon av leketøyet. 

Kjemisk sikkerhet

Det stilles en rekke kjemiske krav til produkter til bruk av barn. Kravene til leketøy og smokkesnorer overlapper i veldig stor grad. Kjemikalier i leketøy reguleres gjennom leketøyforskriften, men også i kjemikalieregelverket REACH, PoP-forordningen og produktforskriften. Vi forstår godt at dette er vanskelig for dere som lager til egne barn og for dere som er hobby-produsenter eller til og med store produsenter å få oversikt over – derfor holder vi oversikt for dere. Vi har søkt råd hos et norsk laboratorium for å forsikre oss om at vi har dekket alle de nødvendige punktene. Les mer om kjemisk sikkerhet hos Miljødirektoratet her.

Info som må gis til forbruker før og ved salg

Leketøy

Kontaktinformasjon for produsent, og type-, parti- eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere leketøyet. Du må passe på å gi all nødvendig informasjon til forbruker også før kjøpet, for eksempel på nettsiden hvor produktet selges. Leketøyet må CE-merkes, men først må du ha laget EF-samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon for leketøyet. 

Hos Min Lille Hobby får du kjøpt ferdig sikkerhetskort som er basert på de som vi har sendt inn til testing og fått godkjent.

Smokkesnor

Følgende må være synlig på salgsstedet, for eksempel på nettsiden der du selger smokkesnorer, og være synlig på utsiden av produktemballasjen:

  • Kontaktinformasjon for produsent.
  • Tall og år for standarden, dvs EN 12586:2007+A1:2011.
  • Instruksjoner for bruk og vedlikehold, eller en indikasjon på at dette er vedlagt. 

Instruksjoner for bruk og vedlikehold:

For ditt barns sikkerhet 

ADVARSEL! 

Kontrolleres nøye før bruk.
Kastes ved første tegn på skade eller svakhet.
Forleng aldri smokkeholderen!
Fest aldri til snorer, strikk, bånd eller løse deler av klærne. Barnet kan bli kvalt.”

  • Informasjon om trygg bruk av produktet.
    Anbefaling om at smokkesnoren kun skal festes til et plagg (som barnet har på seg).
  • Anbefaling om at smokkesnoren ikke skal brukes når barnet ligger i en seng eller lignende.
  • Passende metoder for vask og vedlikehold.
  • Upassende metoder for vask, vedlikehold, oppbevaring og bruk.
  • En advarsel om at smokkesnoren ikke skal brukes som et leketøy eller biteleke eller lignende.